Tôi muốn ra nước ngoài thì phải làm như thế nào

TRẢ LỜI
Bạn muốn ra nước ngoài, trước hết bạn phải làm Hộ chiếu. Một số nước sát với Việt Nam như: Trung quốc, Lào, Campuchia nếu bạn chưa có hộ chiếu thì vẫn có thể sang được các nước đó bằng giấy thông hành. Nhưng chỉ có thể đi bằng đường bộ, không đi được bằng đường bay
.
Sau khi có hộ chiếu xong, bạn muốn đến đất nước nào thì sẽ tiến hành xin visa vào nước đó