Tôi có visa vào Việt nam 1tháng 1 lần, muốn sang Trung quốc rồi quay lại Việt Nam thì làm visa như thế nào là có lợi nhất

TRẢ LỜI
Visa của bạn là visa 1 tháng 1 lần vì vậy khi bạn sang Trung Quốc thì visa của bạn sẽ hết giá trị và bạn sẽ phải làm 1 visa mới khác.

1. Bạn có thể xin cấp 1 visa mới 1 tháng nhiều lần tại việt nam nhưng làm như vậy thì chi phí sẽ phải trả mức phí cao - 105 usd

2. Bạn có thể xin thư chấp thuận vào VN 1 tháng 1 lần. Khi bạn đi Trung Quốc và quay lại Việt Nam bạn sẽ được cấp visa tại cửa khẩu với mức chi phí thấp hơn nhiều tổng cộng khoảng 65 usd