Hồ sơ visa Úc công tác

Hồ sơ visa Úc công tác có bắt buộc phải cung cấp giấy tờ chứng minh tài chính không?
TRẢ LỜI
Thông thường khi đi công tác chi phí thường do công ty chi trả và được thể hiện trên Giấy Quyết định cử đi công tác hoặc thư mời.
Vì vậy hồ sơ chuẩn bị làm visa Úc công tác không bắt buộc phải cung cấp giấy tờ chứng minh tài chính.