Thị thực Việt Nam cấp tại sân bay là gì?

Thị thực Việt Nam cấp tại sân bay là loại thị thực được lấy tại các sân bay Việt Nam.

Đối với loại thị thực này, bạn cần phải xuất trình thư chấp thuận thị thực Việt Nam cùng với hộ chiếu của bạn (còn giá trị ít nhất  là 6 tháng), 2 ảnh cỡ hộ chiếu, mẫu tờ khai xuất nhập cảnh và phí dán tem. Các nhân viên xuất nhập cảnh tại sân bay sẽ dán tem thị thực vào hộ chiếu của bạn.