Làm thế nào để xin được thị thực Việt Nam cấp tại sân bay?

Việc xin thị thực Việt Nam cấp tại sân bay rất đơn giản. Bạn chỉ cần thực hiện 3 bước sau:

- Điền thông tin vào vào mẫu đơn xin thị thực trực tuyến, sau đó thanh toán phí dịch vụ để nhận được thư chấp thuận thị thực.

- In thư chấp thuận thị thực cùng mẫu tờ khai xuất nhập cảnh (điền đầy đủ thông tin trước khi vào Việt Nam)

- Mang theo thư chấp thuận thị thực, 2 ảnh cỡ hộ chiếu, mẫu tờ khai xuất nhập cảnh, phí dán tem để xuất trình tại sân bay Việt Nam, sau đó hộ chiếu của bạn sẽ được dán tem thị thực.