Tổng chi phí để xin được thị thực Việt Nam cấp tại sân bay là bao nhiêu

Để xin được thị thực Việt Nam cấp tại sân bay, bạn phải thanh toán hai loại phí:

- Phí dịch vụ: Bạn phải thanh toán cho chúng tôi phí dịch vụ hỗ trợ xin thư chấp thuận thị thực.

- Phí dán tem: Bạn phải thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên Cục quản lý xuất nhập cảnh để dán tem thị thực cho bạn.