Tôi cần xuất trình những loại giấy tờ gì để dán tem thị thực Việt Nam cấp tại sân bay?

Để dán được tem thị thực cấp tại sân bay, bạn cần xuất trình:

- Hộ chiếu của bạn

- Thư chấp thuận thị thực đã được in ra

- Mẫu tờ khai xuất nhập cảnh (đã điền đầy đủ thông tin)

- Hai ảnh cỡ hộ chiếu