THỦ TỤC VISA ĐỨC

     Những giấy tờ cần thiết (bản chính hoặc bản sao công chứng) gồm:

1.  Tờ khai xin cấp thị thực dài hạn (2 bản, lấy từ trang chủ của Đại sứ quán: www.hanoi.diplo.de), phải khai bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh và ký tên.

2.  2 ảnh mới chụp, phông nền trắng, chụp chính diện

3.   Hộ chiếu của người xin cấp thị thực. Hộ chiếu phải còn giá trị và có chữ ký của người mang hộ chiếu.

4.  Hợp đồng lao động với doanh nghiệp thuê lao động tại Đức (Có ghi mức lương của người lao động). 

5.  Giấy phép kinh doanh, trích lục đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận khác về sự tồn tại  hợp pháp của doanh nghiệp thuê lao ñộng do cơ quan chức năng của Đức cấp.

6. Bằng chứng về trình ñộ chuyên môn của người xin cấp thị thực (chứng chỉ đào tạo nghề với thông tin chi tiết về nội dung ñào tạo, chứng nhận về ngành nghề đã làm, trong đó nêu rõ nội dung công việc thực tế ñã làm và trình ñộ kỹ thuật chuyên môn).

7. Bảng tóm tắt quá trình học tập công tác kể từ khi ñi học (Chứng chỉ về trình ñộ văn hóa đã đạt được). Cần ghi rõ cả thời gian không đi học, cũng không đi làm và nêu lý do tại sao.

8. Chứng chỉ ngoại ngữ.

9.  Đối với đầu bếp đặc sản: Giấy chứng nhận sức khỏe và bản thực đơn của nhà hàng tại Đức.

    Tất cả các giấy tờ tiếng Việt phải ñược nộp kèm theo một bản dịch công chứng sang tiếng Đức. Ngoài bộ hồ sơ gốc phải nộp thêm hai bộ hồ sơ phô tô. Bộ hồ sơ gốc sẽ được trả lại cho người xin cấp thị thực  sau khi có quyết định về hồ sơ xin cấp thị thực.

 

Giấy tờ xin Thị thực làm việc của Đức

- 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Đức  hoặc tiếng Anh và được ký

- 1 ảnh chứng minh thư mới nhất

- Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu và thị thực

- Đối với công dân Việt nam : sổ hộ khẩu dịch sang tiếng Đức hoặc tiếng Anh cùng với bản sao của tất cả các trang của sổ hộ khẩu

- Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt nam : thẻ tạm trú hoặc thị thực còn giá trị + bản sao

- Thư mời của công ty mời tại Đức nêu rõ mục đích và thời gian của chuyến đi cùng với chương trình cụ thể của chuyến đi và danh sách những người được mời + bản sao.

- Thư giới thiệu của công ty tại Việt nam có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, chức vụ của người xin thị thực, mục đích chuyến đi, bảo lãnh chi phí chuyến đi nếu có và được dịch sang tiếng Đức hoặc anh + bản sao.

- Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt nam( bản sao + bản dịch sang tiếng Đức hoặc Anh)

- Đặt phòng khách sạn tương ứng với thời gian của chuyến đi tại Đức và các nước Schengen khác + Bản sao( chỉ được chấp nhận bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh)

- Đặt vé máy bay khứ hồi( chỉ được chấp nhận bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh)

- Bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương + bản sao( chỉ được chấp nhận bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh)

 

Giấy tờ xin Thị thực đi thăm thân hoặc việc riêng của Đức

- 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh và được ký

- 1 ảnh chứng minh thư mới nhất

- Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu và thị thực

- Đối với công dân Việt nam : sổ hộ khẩu dịch sang tiếng Đức hoặc tiếng Anh cùng với bản sao của tất cả các trang của sổ hộ khẩu

- Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt nam : thẻ tạm trú hoặc thị thực còn giá trị + bản sao

- Thư mời viết tay nêu rõ lý do xin thị thực và thời gian lưu trú + bản sao

- Giấy tờ chứng minh hoàn cảnh xã hội nghề nghiệp và nguồn thu nhập :

- Đối với trường hợp làm công ăn lương : xác nhận công việc, giấy nghỉ phép,sao kê tài khoản hoặc 3 bảng lương của 3 tháng gần nhất + bản dịch sang tiếng Đức hoặc tiếng Anh

- Đối với thương nhân : Đăng ký kinh doanh, sao kê tài khoản của 3 tháng mới nhất + bản dịch sang tiếng Đức hoặc tiếng Anh

- Đối với hưu trí : thẻ hưu trí + bảng lương hưu của 3 tháng gần nhất hoặc sao kê ngân hàng có ghi số tiền lương hưu

- Bản sao của các chứng minh tài chính khác : sổ tiết kiệm, giấy sở hữu nhà, đăng ký ôtô, xe máy vvv

- Giấy tờ chứng nhận nơi ở : chứng nhận đón tiếp gốc + bản sao, bản sao CMT hoặc thẻ lưu trú của người mời ; bảng lương của ba tháng gần nhất, bảng thuế thu nhập gần nhất của người mời nếu người này bảo lãnh chí phí chuyến đi, nếu không có, xác nhận ngân hàng khẳng định số tiền sẽ được trao cho người được mời

- Đặt vé máy bay khứ hồi(chỉ được chấp nhận bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh)

- Bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương + bản sao(chỉ được chấp nhận bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh)