THỦ TỤC VISA THĂM THÂN PHÁP

Thị thực đi thăm thân hoặc việc riêng
- 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh và được ký
- 1 ảnh chứng minh thư mới nhất
- Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu và thị thực
- Đối với công dân Việt nam : sổ hộ khẩu dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cùng với bản sao của tất cả các trang của sổ hộ khẩu
- Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt nam : thẻ tạm trú hoặc thị thực còn giá trị + bản sao
- Thư mời viết tay nêu rõ lý do xin thị thực và thời gian lưu trú + bản sao
- Giấy tờ chứng minh hoàn cảnh xã hội nghề nghiệp và nguồn thu nhập :
           + Đối với trường hợp làm công ăn lương : xác nhận công việc, giấy nghỉ phép, sao kê tài khoản hoặc 3 bảng lương của 3 tháng gần nhất + bản dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh
           + Đối với thương nhân : Đăng ký kinh doanh, sao kê tài khoản của 3 tháng mới nhất + bản dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh
            + Đối với hưu trí : thẻ hưu trí + bảng lương hưu của 3 tháng gần nhất hoặc sao kê ngân hàng có ghi số tiền lương hưu
- Bản sao của các chứng minh tài chính khác : sổ tiết kiệm, giấy sở hữu nhà, đăng ký ôtô, xe máy vvv
- Giấy tờ chứng nhận nơi ở : chứng nhận đón tiếp gốc + bản sao, bản sao CMT hoặc thẻ lưu trú của người mời ; bảng lương của ba tháng gần nhất, bảng thuế thu nhập gần nhất của người mời nếu người này bảo lãnh chí phí chuyến đi, nếu không có, xác nhận ngân hàng khẳng định số tiền sẽ được trao cho người được mời
- Đặt vé máy bay khứ hồi (chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh)
- Bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương + bản sao(chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh)Thị thực thăm thân dài hạn – VLS - TS
- 1 tờ khai xin thị thực dài hạn được điền đầy đủ thông tin bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh do đương sự ký
- 1 ảnh chứng minh thư mới nhất
- Hộ chiếu + bản sao 5 trang đầu tiên của hộ chiếu cùng tất cả các trang có thị thực và dấu
- Đối với người Việt nam : sổ hộ khẩu + bản sao + bản dịch tiếng Pháp hoặc tiếng Anh
- Chứng minh mối quan hệ gia đình giữa người xin thị thực với con cháu bên Pháp :giấy khai sinh của con cháu + bản sao + bản dịch ; sổ hộ khẩu của con cháu + bản sao + bản dịch
- Đối với trẻ vị thành niên :
              + Giấy khai sinh + bản sao + bản dịch
              + Giấy đồng ý của bố mẹ ( công chứng) + bản dịch
              + Bản sao chứng minh thư của bố mẹ
              + Giấy xác nhận học tập ( dịch ra tiếng Pháp hoặc tiếng Anh)
- Thư giải trình lý do xin thị thực và dự kiến về điều kiện cho thời gian lưu trú tại Pháp (thời gian lưu trú, nguồn thu nhập, điều kiên nhà ở, có người thân hoặc bạn bè tại Pháp, bảo hiểm y tế) + bản sao + bản dịch tiếng Pháp họac tiếng Anh
- Cam kết không tham gia bất kỳ một hoạt động nghề nghiệp được trả lương nào + bản sao
- Các giấy tờ của người bảo lãnh :
              + Bản sao chứng minh thư
              + Thư bảo lãnh
              + Bản sao giấy sở hữu nhà
              + Hoặc hợp đồng thuê nhà
- Các giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập thường xuyên đảm bảo cuộc sống cho thời gian lưu trú :
- Thẻ tín dụng quốc tế và sao kê tài khoản ngân hàng
- Bản sao sổ tiết kiệm
- Hoặc thư bảo lãnh tài chính của một người đang sinh sống tại Pháp, kèm theo các giấy tờ thể hiện nguồn thu nhập : bảng thuế thu nhập gần nhất, bảng lương ba tháng gần nhất, thu nhập từ bất động sản
- Nếu người xin thị thực muốn lưu trú tại Pháp dưới 12 tháng, yêu cầu nộp đặt chỗ vé máy bay khứ hồi. Trong trường hợp số ngày lưu trú trên 1 năm, yêu cầu nộp đặt chỗ vé máy bay một chiều.
- Bẩo hiểm y tế hồi hương quốc tế + bản sao


Các tin liên quan:
-     Thủ tục visa công tác Pháp
-     Thủ tục visa du lịch Pháp