Làm visa Anh

 

Làm visa Anh ▼ Tải mẫu form Làm visa Anh

Thủ tục xin Visa Anh (Công tác)

1. Bản khai thị thực trên mạng đã điền hoàn chỉnh, có chữ ký + 2 ảnh mới chụp cỡ 4.5 x 3.5 nền màu trắng

2. Hộ chiếu (có giá trị ít nhất sáu tháng) và cả những hộ chiếu đã từng có

3.Giấy đăng ký kết hôn.

4. Sổ hộ khẩu

5. Chứng minh thư

6. Sơ yếu lý lịch

7. Quyết định cử đi công tác của công ty (đối với hộ chiếu phổ thông)
Công Hàm của BNG + Quyết định cử đi công tác của công ty (đối với hộ chiếu công vụ, ngoại giao)

8. Hợp đồng lao động (nếu không có Hợp đồng lao động thì thay bằng Quyết định bổ nhiệm)

9. Bảng lương 06 tháng gần nhất (đối với đương đơn làm việc ở công ty tư nhân hay liên doanh)

10. Thư mời từ đối tác

11. Booking Vé máy bay, khách sạn

12. Bằng chứng về tài chính: tiền tiết kiệm và giấy tờ nhà

Ghi chú:

- Tất cả các giấy tờ bằng Tiếng Việt phải có bản dịch Tiếng Anh kèm theo ( công chứng)

- Chuẩn bị 2 bộ hồ (01 bộ gốc + 01 bộ coppy)

- Phí tư vấn visa: 150usd/ visa ( chưa kể phí lệ phí visa DSQ thu. Trong trường hợp bị từ chối thì lệ phí visa sẽ không được hoàn lại)

 

Thủ tục xin Visa Anh (Thăm thân)

1. Bản khai thị thực trên mạng đã điền hoàn chỉnh, có chữ ký + 2 ảnh mới chụp cỡ 4.5 x 3.5 nền màu trắng

2. Hộ chiếu (có giá trị ít nhất sáu tháng) và cả những hộ chiếu đã từng có

3.Đơn xin nghỉ phép có sự đồng ý của cơ quan (nếu đang làm việc)

4. Hợp đồng lao động

5. Bảng lương 06 tháng gần nhất

6. Giấy đăng ký kết hôn.

7. Sơ yếu lý lịch

8. Sổ hộ khẩu

9. Chứng minh thư

10.Bằng chứng về mối quan hệ với người mời ở Anh (ví dụ như giấy khai sinh, ảnh chụp, e-mail.. .. ..)

11. Bằng chứng về tài chính: tiền tiết kiệm và giấy tờ nhà (nếu có)

12. hộ chiếu photo, mặt visa và mặt thẻ sinh viên của con

13. Thư mời của con và thư xác nhận của trường học

14. Bằng chứng về tài chính và việc làm của người mời – nếu người mời bảo lãnh (ví dụ như giấy ngân hàng 6 tháng mới nhất, giấy trả lương…)

Ghi chú:

- Tất cả các giấy tờ bằng Tiếng Việt phải có bản dịch Tiếng Anh kèm theo ( công chứng)

- Chuẩn bị 2 bộ hồ (01 bộ gốc + 01 bộ coppy)

- Phí tư vấn visa: 150usd/ visa ( chưa kể phí lệ phí visa DSQ thu. Trong trường hợp bị từ chối thì lệ phí visa sẽ không được hoàn lại)

 

 


▼ Bảng giá

đang cập nhật


▼ Lưu ý