Làm visa đi Dubai

 

Làm visa đi Dubai ▼ Tải mẫu form Làm visa đi Dubai
Yêu cầu hồ sơ của khách:

1. Hộ chiếu phổ thông phải còn hạn tối thiểu 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ và phải còn 4 trang trắng liền nhau để dán VISA
2. 2 ảnh màu phông nền trắng chụp rõ nét trong 6 tháng gần đây nhất, kích thước 4x6cm (không nhận ảnh scan hoặc nhỏ hơn 4x6cm) 
3. Tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện thoại của bố mẹ khách. 
4. Cung cấp chính xác điện thoại và địa chỉ hiện tại ở Việt Nam
5. Thời gian dự kiến ở nước ngoài từ ngày nào đến ngày nào.

 


▼ Bảng giá

đang cập nhật


▼ Lưu ý