THỦ TỤC VISA ÚC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thủ tục Visa Úc cho người nước ngoài

1.      Các quốc tịch được làm visa điện tử Úc

 

  •          Brunei - Darussalam
  •          Canada
  •          Hong Kong
  •          Japan
  •          Malaysia
  •          Singapore
  •          Korea, Rep of (South)
  •          United States

 

Thủ tục dành cho các quốc tịch này bao gồm:

-         Mặt hộ chiếu

-         Địa chỉ đăng ký thường trú

-         Thông tin về chuyến đi Úc.

 

2.      Các quốc tịch còn lại

Thủ tục bao gồm:

-         01 ảnh (4cm x 6cm). Ảnh chụp không được quá 6 tháng.

-         Tờ khai chi tiết về thân nhân được điền đầy đủ thông tin bao gồm cả ngày tháng năm sinh. Tờ khai sẽ khác nhau đối với từng quốc tịch.

-         Hộ chiếu còn hiệu lực và bản sao trang Hộ chiếu có chi tiết cá nhân của đương đơn

-         Thẻ tạm trú + Giấy phép lao động tại Việt Nam (photo công chứng), hoặc Visa Việt Nam còn thời hạn.

-         Bản Sơ yếu lý lịch không quá 6 tháng. 

-         Bản sao công chứng Giấy khai sinh.

-         Bản sao công chứng bằng chứng về tình trạng hôn nhân hiện tại ví dụ: Giấy đăng ký kết hôn, Quyết định ly hôn, Giấy chứng tử.

-         Nếu quý vị đang đi làm, cung cấp chi tiết về việc làm của quý vị (hợp đồng lao động), bao gồm: chức danh, thu nhập, địa chỉ, điện thoại nơi làm việc và giấy nghỉ phép được cơ quan phê duyệt.

-         Nếu quý vị sở hữu doanh nghiệp riêng, nộp giấy đăng ký kinh doanh và thông báo thuế thu nhập của quý vị và/hoặc của doanh nghiệp của năm trước đó (không cần dịch sang tiếng Anh).

-         Bằng chứng chứng minh quý vị có đủ khả năng tài chính để trang trải mọi chi phí cho thời gian dự kiến ở tại Úc. Bằng chứng này có thể bao gồm sao kê ngân hàng, sao kê thẻ tín dụng thể hiện số dư hiện có, v.v. Quý vị cũng làm ơn cung cấp bằng chứng về nguồn thu nhập (không cần dịch sang tiếng Anh).

    Đối với đương đơn xin đi theo mảng Du lịch

-         Tờ khai xin visa. Tờ khai sẽ khác nhau đối với từng quốc tịch.

-         Nếu thăm thân nhân, vợ/chồng hay bạn bè ở Úc, nộp

  •          bằng chứng về mối quan hệ của đương đơn với người thân, vợ/chồng hay bạn bè ở Úc (ví dụ như trong trường hợp người thân, nộp bản sao công chứng giấy khai sinh của người thân), và
  •          bằng chứng về hiện trạng cư trú ở Úc của người đó (ví dụ bản sao công chứng hộ chiếu Úc/nước khác của người đó)

-         Thư mời của người mà quý vị dự định đi thăm xác nhận hình thức hỗ trợ mà người đó sẽ cung cấp.

       Đối với đương đơn xin đi theo mảng Hoạt động Công tác Ngắn hạn

-         Tờ khai xin visa. Tờ khai sẽ khác nhau đối với từng quốc tịch.

-         Bằng chứng về lý do thăm Úc với mục đích công tác và các hoạt động định làm ở Úc, ví dụ như:

o  Thư mời từ tổ chức chủ quản ở Úc

o  Chi tiết đăng ký hội thảo

o  Thư của cơ quan nơi quý vị công tác nêu rõ lý do chuyến đi

o  Lịch trình chuyến đi cùng chi tiết liên lạc của các đối tác kinh doanh liên quan.

-         Bằng cấp giáo dục và chứng chỉ nghề nghiệp

-         Chi tiết của các giao dịch đã tiến hành với các doanh nhân và tổ chức đối tác ở Úc

-         Chứng từ cho thấy cơ quan nơi bạn công tác là một doanh nghiệp hiện đang hoạt động như đăng ký doanh nghiệp hay báo cáo thường niên.


Các tin liên quan:
-     Thủ tục công tác Úc
-     Thủ tục du lịch Úc
-     Thủ tục thăm thân Úc